"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

פגישת הורים ראשונה בגן הילדים

מאת: מסדה סטודני , ראש המסלול לגיל הרך בגורדון, המכללה האקדמית לחינוך בחיפה ויועצת חינוכית לגיל הרך בחיפה. . masada@gordon.ac.il

הופיע ב"הד הגן ", 73(2): 36-39, 2008
(הצטרפו לקהל המנויים של "הד הגן" בטלפון 036922393)

לאספת ההורים הראשונה יש ערך רב בבניית תשתית לדיאלוג בריא בין הגננת להורים. האספה מעוררת מחשבות, רגשות, חששות וצפיות אצל ההורים והגננות.

מטבע הדברים, מבקשת הגננת להעביר מידע רב ככל שינתן להורים לצורך יצירת נוהלי עבודה ובניית מערכת יחסים המושתת על אמון. יחד עם זאת, יש קושי להתייחס לכל המרכיבים של העבודה בגן הילדים במפגש אחד בלבד.

במפגש ההורים הראשון יש לדון בהיבטים הארגוניים המגדירים את מערכת היחסים בין הגן והבית באופן ברור ומוסכם על הצדדים. לאחר כחודש מומלץ להזמין את ההורים למפגש נוסף שמטרתו "כניסה" אל עולם הילד בגן והרחבת הדיון בנושאים נוספים על פי בקשת ההורים ושיקול דעת הגננת. באופן זה ניתן יהיה לפנות למפגש הראשון זמן ראוי לדיון מעמיק במערכת היחסים בין הבית והגן.

הערכות מקדימה
נהוג לקיים פגישת הכרות אישית או קבוצתית עם הורי וילדי הגן לפני פתיחת שנת הלימודים במתכונת מותאמת לאוכלוסיית הגן כגון:
• פגישה אישית על פי לוח זמנים מוגדר
• ביקור חופשי במסגרת טווח מוגדר של זמן
• פעילות קבוצתית של ילדי הגן
יש לוודא שכל ילדי הגן מקבלים את ההזמנה למפגש המקדים.
מפגש זה יוצר "חיבור" ראשוני בין צוות הגן ומשפחת הילד. הילד מכיר במפגש זה את הסביבה הפיסית בה מופיע כבר שמו בתא האישי, במתלה תיק האוכל וכדומה.
גם עבור ההורים זו הזדמנות לקבל מידע, להתרשם מן ההיערכות של הצוות, להכיר לילד חברים שיבקרו איתו בגן ועוד.
מומלץ למסור על גבי לוח ההורים מידע חיוני כללי כגון:
–  סדרי הלימודים בשבוע הראשון

–  סדר היום הקבוע

– הזמנה קולקטיבית לפגישת הורים ראשונה

– מספרי טלפון של הגננת והגן עם ציון שעות נוחות להתקשרות

– שאלון פרטים אישיים לדוגמא

– שיר/דקלום/תמונה.

עיתוי
באזור בו הגננת מוכרת, רצוי לקיים את האסיפה לאחר מספר ימים בהם כדי לאפשר לצוות ולהורים ליצור קשר סביב העשייה המשותפת בתחילת השנה. יש המעדיפים לקיים את המפגש לפני פתיחת שנת הלימודים כדי להנחות את ההורים לקראת המעבר וקשיי ההסתגלות.

הזמנה לאסיפה
הזמנה קולקטיבית תתלה על לוח ההורים ביום הלימודים הראשון.
הזמנה אישית תשלח לכל משפחה שלושה ימים מראש.

קבלת ההורים
– אווירה ,מקבלת" מזמינה: קבלת פנים אישית, הימנעות משיחות אישיות, הפניה לעבודות הילדים, כיבוד קל.
– בהנחה שהמפגש מתקיים לאחר מספר ימי לימודים בגן, ניתן להציג עבודות של הילדים. רצוי שכל הורה ימצא "חותם" של ילדו בגן – עבודה אישית או קולקטיבית.
– ניתן להפתיע את ההורים עם ציור / אגרת הממתינה להם במגירה ועוד

מבנה המפגש
–  דברי ברכה.
–  הצגת הצוות במונחים של שותפות.
– סבב הורים: עיקרון מנחה: סגנון "מעבר" – קליל ומהיר.
דוגמא: שם ההורה ושם הילד / שם חיבה של הילד / תכונה חיובית על הילד וכדומה.

הצעה לפעילות
חלוקת פתקים ריקים להורים שיתבקשו לכתוב דבר אחד שהם מבקשים שיקרה לילדם במהלך השנה או צפייה מן הגן.
במהלך הדיווח למליאה ניתן לשרטט את המוקדים בדרך של תרשים זרימה, ציר מארגן או "עץ" הנושא.

ייווצרו אשכולות שייסובו, מן הסתם, סביב התפתחות שכלית, חברתית-רגשית, מוטורית ועוד. לסיכום, תתייחס הגננת בהכללה אל הציפיות שהועלו כ"תכנית עבודה" משותפת של ההורים והצוות בגן למהלך השנה.
– באספה המסכמת את שנת הלימודים ניתן לחזור אל התרשים ולבחון את השגת המטרות על ידי העבודה בגן, בבית וכו'…
קטע קריאה

התייחסות לקליטת הילדים בימים הראשונים.
התייחסות להקניית ההרגלים תוך הדגשת תרומת המסגרת לתחושת הביטחון והשייכות ובקש ה לגיבוי ההורים.
תיאור פרידות מוצלחות של הורים מילדיהם. הדגשת יכולת ההורים לתרום להסתגלות מהירה של הילד למסגרת הגן. כל זאת תוך עידוד ומתן לגיטימציה לקשיי הורים וילדים.

הקדמה על חשיבות הקשר בין הגן והבית בהסתמך על הנחת היסוד כי
גן הילדים והמשפחה – סביבות מכריעות לעיצוב הרווחה הנפשית, פיתוח הכשרים הקוגניטיביים והבין אישיים של הילד בגיל הרך.
מהנחת יסוד זו נובע הצורך בפיתוח תקשורת ישירה וברורה כבסיס למערכת היחסים בין הגננת וההורים.
להורים צורך במעורבות! כדי להיענות לצורך מחד ולנהל את הגן מאידך, יש להגדיר מראש את הקשר בין ההורים לגן.

הצעה לדיון: ניתן לדמות את הקשר בין הגננת להורים לעבודת צוות ולהנחות דיון בנושא כבסיס להגדרת נוהלי העבודה בין הגננת להורים.
הגדרת צוות: קבוצה המורכבת משניים או יותר אנשים, התלויים זה בזה ומקיימים קשרי גומלין לצורך השגת מטרה משותפת.

עבודת צוות מושתת על מספר מרכיבים המגדירים את שותפיו כצוות.
א. ייעוד עונה על השאלות: מה אנחנו עושים כאן?-לאן פנינו מועדות? מה אנו רוצים להשיג?
ב. המטרה – לאפשר לילדים לשהות במקום בטוח, חוויתי, מקדם, תומך, מפעיל, מפרה…. בדרך אל….(מוכנות, אזרחות וכדומה).
ג. התפקידים – למה אנו מצפים האחד מן השני?
ד. הנהלים – מה יהיו הנהלים : איך? מתי? איפה?…
ה. יחסים – איך אנחנו עובדים יחד בתור צוות?
כיצד נבנה יחד את האמון?

מכאן הדברים יוצגו כמו בחוזה: הגננת תאמר מה מחויבותה ומה מחויבות ההורים בכל נושא.
ויושם דגש על תרומת שיתוף הפעולה בין ההורים לילד המבקר בגן.

העברת מידע דו סטרי בין הבית והגן:
–  מחויבות הגננת: יידוע בנושאי תוכן, העשרה והודעות באמצעות לוח ההורים וקלסר מצטבר של התכנים וההודעות שהיו על גבי הלוח בעבר.
–  מחויבות ההורים: התעדכנות ישירה או עקיפה אחת לפרק זמן שיקבע על ידי הצדדים.
רציונל – סיוע לילד, יצירת רצף בין הבית לגן, העשרה בנושאים הנלמדים בגן, שליחת אביזרים (התייחסות אישית חיובית אל הילד), לאפשר להורים "לדבר בשפת הגן" עם הילדים גם בבית ועל ידי כך להניע את הילדים לפעולה בגן וכו'
מידע אישי בנושאים פדגוגיים, התפתחותיים והתנהגותיים
גננת – הורים
– מידע הנמצא ברשות הגננת חייב לעבור אל ההורים!
– רצוי לקבוע שעות שהייה קבועות לשיחות אישיות.
–  תיאום שעות נוחות להתקשרות לבית הגננת לשם קביעת פגישה (רצוי לא לקיים שיחות אודות הילדים בטלפון).
–  לגננת מחויבות להיות פנויה אל הילדים במהלך שעות העבודה, מכאן שאין לצפות להיענות מצידה לשיחות בעל פה או בטלפון במהלך שהותה בגן.
–  הגננת היא המקור היחיד להעברת אינפורמציה חינוכית מן הגן אל ההורים. (מידע "טיפולי" , יוכלו ההורים לקבל גם מן הסייעת. כנ"ל לגבי הגננת המשלימה).
יש לגלות גמישות לגבי מקרים יוצאי- דופן!
הורים – גננת
–  מילוי שאלון הפרטים האישיים ועדכונו השוטף, תוך כדי התייחסות מעמיקה לנושאי בריאות!
–  כל אירוע שהוא בבחינת יציאה מן השגרה, אירוע המסב את תשומת לב ההורים לתקופת מה מן הילד, יובא לידיעת הגננת. (אין צורך בפירוט הגורם).
–  היידוע יעשה בצורת "קוד" בע"פ או בכתב.
–  הגננת היא כתובת להתחלקות בבעיות עם הילד גם בבית מתוקף התמחותה בגיל הרך, נגישותה לחומר עיוני ולאנשי מקצוע בתחום החינוך .
–  במידה והגננת מגלה קשיים אצל הילדים רצוי שההורים יגבו את מסגרת הגן בפני הילדים.
רציונל – לחברת הילדים והצוות יש יכולת להוות מערכת תמיכה לילד במצבים של הפרת האיזון המשפחתי.

הצגת נושא
כדאי להציג בפני ההורים באמצעות מצגת, שקפים או הרצאה קצרה נושא כגון: הצגת עקרונות העבודה בגן הילדים / "אני מאמין" חינוכי של הגננת / נושא שנתי / נושא התפתחותי רלוונטי וכדומה.
יש להתאים את תוכן הדברים וסגנון הצגתם לקהל ההורים ורצוי לחלק להורים תקציר.
לצורך הצגת הנושא רצוי להסתייע בתכנית המסגרת או בתכניות מטעם האגף ולהציגן בפני ההורים.

סדר היום בגן:
– הערה: תיאור סדר היום יהיה ממוקד בנושאים הקשורים למחויבות ההורים.
– רצוי להמעיט בפרטים ולייחד מפגש הורים שני לנושא סדר היום במתכונת מורחבת וחווייתית .

נושאים להתייחסות במהלך פירוט סדר היום:
הגננת תתאר את סדר היום בגן ותוך כדי התיאור תתייחס אל הנושים הבאים:
– איחורים: בעת מסירת המידע על קבלת הילדים ומבנה מפגש הבקר לציין את חשיבות הנוכחות של הילד מול חוסר הנוחות המאפיינת את הכניסה באיחור.
– ארוחה: זמן הארוחה, מבנה (מזנון או משותפת), מטבח חלבי, מה תכלול הארוחה, הסכם לגבי שאריות האוכל.
– מרכזי פעילות ויצירה: במהלך תאור פינות היצירה והמשחק הסוציו דרמטי חשוב להתייחס לשוויון ערך הפעילויות. יש מקום להדרכה קצרה בנושא התייחסות לעבודות המגיעות מן הגן תוך כדי הדגשת חשיבות התהליך מול המוצר המוגמר.
– פיזור הילדים: התייחסות לשעת סיום הלימודים, אחריות ההורים ללקיחת ילד בזמן (הדגשת מצוקתו של הילד הנשכח), הודעה מראש לגבי ילדים שיילקחו באופן חד פעמי לפני סיום יום הלימודים. חתימת הורים לגבי ילדים שיכולים ללכת הביתה לבד.
– "גן פתוח" : יש לעגן את נוכחות ההורים בהגדרה ברורה ומוסכמת בגן. ההורה המבלה בגן משתלב במהלך סדר היום והוא אורח של בנו/ביתו בפרק זמן שלא יעלה על שעתיים ואחת למספר חודשים בתאום מראש עם הגננת. זאת, כדי לאפשר לכל ההורים להיות אורחי הגן ולאפשר את קיום הפעילות השוטפת.
– ימי הולדת: בכל מתכונת זוהי חגיגה לילד, לחבריו בגן ולמשפחה הגרעינית (לא במקום החגיגה המשפחתית. תאריך החגיגה יקבע מראש תוך התחשבות בתכנית הלימודים. רצוי לקיים ימי הולדת אחידים לכל הילדים.
– הצגת תכנית שנתית משוערת לפעילויות כגון: חגיגות, אספות הורים, ימי הורים, פתיחת ספריה, סדנאות טיולים, הצגות וכו' התייחסות קצרה לאופי הפעילות.
– נוהלים למסירת הודעות – שלושה ימים מראש באופן אישי, (הגננת מתחייבת למסור באופן אישי הודעה לילד חסר), על גבי לוח ההורים לכלל ההורים.
– נוהלי אישורים על מחלות – התייחסות על פי חוברת ההנחיה לגננת.
נושאים נוספים להתייחסות
– מלווים: הגדרת תפקיד המלווה.
רישום שמות המתנדבים ללווי ולמילוי מקום הגננת או הסייעת בעת שביתה וכו'.
אופי חגיגות: התייחסות לחשיבות נוכחות ההורים ללא אחים. הדגשת טובת הילד המבקר בגן והזכות ההדדית של
הורים ושל הילד בעצם השהיה המשותפת.
בחירת וועד הורים:
להשתמש בחוברת לגבי תפקידי הוועד.
איש הוועד יעביר להורים את המידע לגבי התשלומים. רצוי שהגננת תכין מחברת ובה שמות הילדים, פנקס קבלות, ותעביר את אחריות הגביה להורים.
יש לקבוע נוהל למסירת הכספים לוועד.
לסיכום:
כל נושא שיובא בנוסף למוצע לעייל, רצוי שיוצג על דרך החיוב תוך כדי התייחסות לטובת הילד.
הגננת אחראית להעברת ההחלטות להורים שלא הגיעו לאספה.
רצוי לרכז את ההחלטות בכתב ולהעבירן אל כלל ההורים.

לתשומת לבך: מסמך זה מהווה תקציר סדנא לגננות / סטודנטיות.
ראי מסמך זה כתכנית מסגרת בה תשבצי נושאים
בהתאם לבחירתך ולשיקול דעתך המקצועית בהתאמה
לאוכלוסיית היעד, לעיתוי המפגש, למידת ההיכרות שלך
את ההורים ועוד.

שיתוף ברשתות חברתיות:

תגובות (3)

  1. אשמח להתעדכן בנושאים לגיל הרך שילוו אותי במשך השנה . לדוגמא נשיכות, קשיים בגיל הרך.

    הגב

כתוב/כתבי תגובה