"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

צו פיוס – היחסים המורכבים עם הורי החברים של הילדים שלנו

קורן דור מביא סיטואציות יומיומיות מחיי ילדים באינטראקציה עם ילדים אחרים בבית, בגן ובחצר המשחקים והמעורבות של ההורים במקרה של קונפליקט.
הוא מתאר גם את התנהגות ההורים והתמודדותם במצבי קונפליקט ביניהם לבין הורים לחברים של ילדיהם.

התפתחות קוגניטיבית מוקדמת והתרומה של אינטראקציה בין שווים: השקפה פיאז'טנית

הרמינה סינקליר טוענת כי מחקר המבוסס על התבוננות באינטראקציה בין בני קבוצת הגיל, יכול להוות נתון בעל ערך רב להבנת המשמעות החברתית בהתפתחות של אספקטים חשובים, וגם להערכה של השפעות ארוכות טווח של התערבויות אפשריות במהלך ההתפתחות.

קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות של ילדיהן וביטוים באינטראקציות אמהות-ילדים בגן

תקציר מחקרה של ד"ר עדה בקר, העוסק קשרי גומלין בין דגמי יחסים בין-אישיים של אמהות לבין דפוסי הצמידות של ילדיהן וביטוים באינטראקציות אמהות-ילדים בגן.