"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

התמודדות עם בעיות התנהגות ,קשיים חברתיים ורגשיים באמצעות המשחק

המאמר עוסק בתפקיד המחנכת בשעת המשחק, ומדגיש את היכולת להשתמש בכלי זה כדי לעזור לילד להתמודד עם קשיים חברתיים ורגשיים ולקדם את בריאותו הנפשית. הדגש מושם על הבנת התנהגות הילד, ועל תפקידם המרכזי של אנשי בריאות הנפש כמסייעים למחנכת להבין את התנהגות הילד, ולהתערב באופן מותאם ובעיתוי הנכון.

עידוד לכבוד הדדי למשחק, בבית ובמסגרת החינוכית

ג' ברואר וג' קיף מדגישים במאמרם את חשיבות המשחק בחיי הילדים, הם דנים בהבדלים בין משחק בבית לבין משחק בגן, ומציעים דרכים כיצד הגננות יכולות להעביר להורים התייחסות חדשה ומעריכה יותר למשחק בגן.