"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

גני משחקים – קורס הכנה לחיים

יערה בשן חכם טוענת כי גני המשחקים נועדו לתת תשובה לצורך של הילדים לשחק באוויר הפתוח, לנוע בחופשיות ולחוש בחדוות המשחק והתנועה במרחב. בימנו דור הטלויזיה והאינטרנט קיימת חשיבות רבה למשחק בגן המשחקים .

התאמת מתקני משחק לצרכים התפתחותיים של ילדים

גן המשחקים הוא מקום שבו ישנה אינטרקציה בין הילד לבין המתקנים, בין הילד לבין ילדים אחרים ובין הילד לבין המבוגר האחראי עליו אומרת יערה בשן חכם. מכאן הצורך להתאים את המתקנים לצרכים ההתפתחותיים של הילדים .

ההשפעה של תוספת ציוד וחומרים לחצר על משחק בחצר של ילדי גן

ל. הרטל במחקרו בחן את השפעת הציוד והחומרים הנמצאים במחצר על המשחק בחצר הוא בדק סידורים שונים של חצרות והשווה בינהם . הממצא המעניין ביותר שאין הבדלים משמעותיים ושדווקא החצר עם הציוד המנימלי אפשרה רמת משחק גבוהה יותר.