"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

אספקטים פסיכולוגיים בהסתגלות הילד לגן הילדים בראשית שנת הלימודים והשלכותיהם החינוכיות.

על מנת להבין, ולו מעט, מהחוויה העוברת על הילד הנכנס לגן חדש, עלינו לזכור, כמבוגרים, בהיותנו במצב חדש או במקום וחברה בלתי-ידועים מה זה עושה לנו. מצב חדש מעורר בנו חרדה, טוענת ד"ר אסתר כהן ומציגה כמה טכניקות לגננות להתמודדות עם פתיחת השנה.

להתחיל ברגל ימין במעון, בגן ובמשפחתון.

ד"ר קלודי טל טוענת במאמרה כי על ההורים להבין שהסתגלות ילדיהם למטפלת או למסגרת חדשה היא בדרך כלל הדרגתית. ישנם הבדלים בינאישיים גדולים בין הילדים בקצב ההסתגלות ובדרך שמבטאים הילדים את קשייהם, עלינו מוטלת האחריות להקל עליהם את התהליך.

ניצני אלימות בגיל הרך ודרכים להתמודדות – אסופת מאמרים ותוכניות

הספר "ניצני אלימות בגיל הרך ודרכים להתמודדות" הינו אסופת מאמרים שערכה רונית אמיר. בספר תיאור של מספר תוכניות שפותחו באגף לחינוך קדם יסודי בשיתוף עם שח"ר ושפ"י וכן מאמרים המתארים את תופעת האלימות ודרכי ההתמודדות עימה.

יש לי פיפי – חלקו של הגן בתהליך הגמילה מחיתולים

ד"ר קלודי טל במאמרה מתמקדת בהבנת תהליך הגמילה לקראת שליטה בצרכים ומתקדת בהבנת התהליך מזווית ההסתכלות של כל המשתתפים בו. היא מגדירה בשלות נכונה, קשיים אפשריים ודרכי התמודדות עם קשיים אלה.

מקל וגזר – על חיזוקים ועונשים וההקשרים שבהם הם מופעלים

ד"ר קלודי טל במאמרה זה סוקרת את סוגי החיזוקים והעונשים השונים, דרכי ההפעלה שלהם והשפעתם האפשרית על התנהגות הילדים מתוך הסתכלות מערכתית. אך גם בחיזוקים יש להשתמש באופן מושכל השילוב המבטיח כולל בחירה מוקפדת של יעדי שינוי.

לא כל דבר שילד עושה הוא בבחינת יצירה – הרהורים על יצירתיות – גלגולו של מושג

לא כל דבר שהילד עושה הוא בבחינת יצירה, טוען גדעון לוין. כדי להבין את משמעות המושג יצירתיות ואת הפרשנויות שניתנו לו, הוא סוקר תיאוריות ואסכולות שונות, שעסקו בנושא מכיוונים שונים והשפעתן על המעשה החינוכי.

עידוד לכבוד הדדי למשחק, בבית ובמסגרת החינוכית

ג' ברואר וג' קיף מדגישים במאמרם את חשיבות המשחק בחיי הילדים, הם דנים בהבדלים בין משחק בבית לבין משחק בגן, ומציעים דרכים כיצד הגננות יכולות להעביר להורים התייחסות חדשה ומעריכה יותר למשחק בגן.

ההשפעה של תוספת ציוד וחומרים לחצר על משחק בחצר של ילדי גן

ל. הרטל במחקרו בחן את השפעת הציוד והחומרים הנמצאים במחצר על המשחק בחצר הוא בדק סידורים שונים של חצרות והשווה בינהם . הממצא המעניין ביותר שאין הבדלים משמעותיים ושדווקא החצר עם הציוד המנימלי אפשרה רמת משחק גבוהה יותר.