"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

הצטרפות לקבוצה אצל ילדים

חקר התנהגות הכניסה של ילדים לקבוצה זכה לתשומת לב רבה יותר מכל משימה חברתית אחרת.מטרת המאמר לסקור את המחקר בתחום התנהגות הכניסה וקשריו למעמד סוציומטרי של ילדים, במטרה להבחין במה שהצלחנו ללמוד מהמחקרים בתחום וההשלכות שיש לכך על פיתוח דגם של התנהגות כניסה אפקטיבית.

אמפתיה, הבעת רגשות והתנהגות פרו-חברתית

החוקרים מצאו כי הבעת רגשות, תובנה רגשית וקבלת תפקיד ניבאו במדוייק אמפתיה חבויה. כאשר אצל הבנים אמפתיה נבאה באופן מדוייק התנהגות פרו חברתית בעוד שאצל הבנות היא הייתה קשורה להתנהגויות פרו חברתיות אבל לא לשיתוף פעולה עם עמיתים.

פעילות פרו-חברתית בילדות המוקדמת

המחקר בחן מודל של התפתחות פרו- חברתית בגיל הרך. השערת המחקר הייתה כי פעילות פרו חברתית פוחתת לאורך הילדות, נעשית סלקטיבית ואידיבידואלית, ובנים ובנות שונים בהתנהלות הפרו- חברתית שלהם. המחקר נעשה על 66 ילדים בגילאי 18,24,ו- 30 חודש. ושוב לאחר חצי שנה.

דפוסי חברויות

קרולי האווס במחקרה עוסקת בדפוסי חברויות , נמצא כי ילדים צעירים יותר היו בעלי פחות חברויות וחברויות פחות יציבות. ילדים בעלי הפרעה רגשית הגבילו את חברויותיהם לשותפים בודדים וחזרו לשותפים אלו לאחר הפסקות בחברות.

סוגי סטאטוס וחברויות בין זוגות ילדים

דה פונזי, בארי ה. שניידר, פראנקה טאני וג'ובנה טומאתה מציגים במאמרם , מהם המרכיבים המושכים ילדים זה לזה והחומרים היוצרים חברויות, והאם הם שונים מאלה המעורבים בהמשכן של חברויות זו השאלה שהעסיקה את החוקרים.

השפעתו של דפוס ההתקשרות על שינויים התפתחותיים באינטראקציה עם חברים – מן הפעוט ועד לתקופת קדם בית הספר

השפעתו של דפוס ההתקשרות ילד– אם על התפתחותה של אינטראקציה בין חברים בני 2 עד 3 שנים, נבחנה במחקר אורך. ההתקשרות הוערכה בגיל 18 חודשים, על פי מבחן הזר. מהמחקר עולה כי דפוס-ההתקשרות מתייחס יותר ל"האטרקטיביות" של הילד כבן-זוג לאינטראקציה.