"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

תיאוריות פסיכואנאליטיות והתפתחות הילד

שטלוורת' בוחן את התאוריות הפסיכואנליטיות והתפתחות הילד, מסקנתו היא כי עבור התינוק רק הנוכחות הממשית של אימו יכולה לספק את ההמשכיות, תשומת הלב וההנאה החושנית להם הוא זקוק כדי לעורר את היכולת הראשונית שלו לשלב את התפיסות שלו ולהפעיל את התהליכים של ההתפתחות המנטלית.

זכות השתיקה – אילמות סלקטיבית – הילדים השותקים בגן

ד"ר יעל דיין מציגה דרך סיפורים בגן את תופעת האילמות הסלקטיבית המאופיינת על ידי כשלון תמידי לדבר בסיטואציה חברתית מסוימת למרות היכולת לדבר בסיטואציות חברתיות אחרות .תפקיד הגננת לטפח יחסי אמון עם הילד ולעודדו כדי להפחית את חרדותיו.

לחצים בקרב ילדים: סקירת מחקרים.

לדעת ג' ג'ואווט כל הילדים הצעירים יחוו באופן טבעי מצבים מלחיצים. מבוגרים , מטפלים ומחנכים יכולים לסייע לילדים להתמודד ולקבל את החוויות המלחיצות ולפתח אלטרנטיבות בריאות בהתמודדות עם המצב.
מבוגרים חייבים לזהות ולהתמודד עם הלחצים שלהם, כדי להיות מסוגלים לסייע לילדים .

הארגון הביו – התנהגותי בתינוקות עם התקשרות בטוחה וחרדה.

ספנגלר וגרוסמן מסכמים במאמרם את ממצאים המחקר ההשואתי שבחן את הקשר בין דפוסי התקשרות למדדים פזיולוגיים מהממצאים עולה כי קיים קשר ישיר בין עליית המצוקה הרגשית אצל ילדים חרדים נמנעים מקבוצת (A) והתנהגות נמנעת. הילדים חשים מצוקה ומתנהגים באדישות.

המאפיינים של דפוס התקשרות חרדה/ אמביוולנטית: תאוריות ומחקרים

ג'וד קסידי ושות' במחקרן מנסות לאסוף מידע רב ככל האפשר בנוגע להתקשרות חרדה/אמבחוולנטית. החוקרות שואפות לנסות ולזהות את המאפיינים היחודיים של התקשרות חרדה אמביבלנטית ולהבחין בין התקשרות אמביוולנטית להתקשרות חרדה נמנעת.

פיאז'ה, אריקסון ואיתמר הקטן

דוד אדרי משווה במאמרו בין התאוריות של פיאז'ה ואריקסון ומגיע למסקנה כי ההדגשים שלהם שונים. האחד מדגיש את חשיבותם של כישורים אינטלקטואלים שהתינוק עסוק ברכישתם מיד עם לידתו, והאחר את הכישורים החברתיים.

יחסים בילדות המוקדמת והתפתחותם של ילדים

אלן סרוף מתייחס במאמרו לחשיבות היחסים ילד-הורה בילדות המוקדמת וצורת הטיפול בילד כגורם מעצב בבריאות הנפש שלו . אחד מהנושאים המרכזיים בתחום בריאות הנפש בגיל הרך מתייחס לצמיחת האני, בשני האופנים:הבריא והמעוות .

טמפרמנט ותגובות אל הבלתי מוכר

ג'רום קגן נותן נקודת מבט חדשה על הקשר בין מאפייני טמפרמנט כפי שאנו מכירים , לבין הידע הנצבר בתחום התפתחות המוח והמרכיבים הביולוגיים השולטים על התגובות שלנו למצבים בלתי מוכרים , ובין מרכיבים פסיכולוגיים. ואיך אלה משפיעים על סוגי ההפרעות .

תוקפנות ומיניות והתקשרות של פעוטות: השתמעויות למערכת הטיפול

מיניות ותוקפנות מופיעות בשנת החיים השניה כמערכות מוטיבציוניות חשובות המארגנות אספקטים חשובים בהתנהגות הפעוט, טוענת אליסיה ליברמן ,מערכות אלו משפיעות על עיצוב דפוסי ההתקשרות של הפעוט ומשנה את התפיסות וההתנהגות של ההורים כלפיו .

לצפות, לחכות, לתהות: שימוש בעקרונות פסיכואנליטיים בטיפול ביחסי אם-ילד.

דרך תיאור מקרה מציגה אליזבת מיור את ההעברה הבידורית של דפוסי יחסים הורה-ילד. ואיך ניתן להשתמש בעקרונות פסיכואנליטיים על מנת לשנות את תבנית היחסים בינהם ולאפשר לאם להכיר בכך שבעיות במערכת היחסים בינה ובין הפעוט הן ביטוי לקשיים שלה.