"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

טיפוח והעשרה של שפתם של ילדים

ד"ר אניטה רום מביאה פרק מספרה העוסק בדרכים שונות לפיתוחה ולהעשרתה של השפה הדבורה ושל טיפוח ניצני אוריינות אצל הילד בגיל הרך. מתוך הפרק עולה , כי ישנם הבדלים אישיים בכמות ובאיכות התקשורת של הורים וגננות עם ילדים.

ניתוח אירועי שפה: ילדה דוברת עברית וילד דובר עברית ורוסית

מור בן בסט ועידית נוריאלי עשו השוואה לשונית בין הילדים , הם בדקו ילדה דוברת עברית בלבד לעומת ילד דובר עברית ורוסית. מסקנתן היא כי ההתפתחות הלשונית של כל ילד היא אינדיבידואלית ומושפעת רבות מהסביבה המקיפה את הילד ומיחסי הגומלין שלה איתו.

לקויות תקשורת ושפה על רקע של קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים בגיל הרך

ד"ר אניטה רום ושות' בוחנות את הקשר בין לקויות תקשורת ושפה לבין קשיים רגשיים והתנהגותיים בגיל הרך. הן מתארות את האיפיונים, הגורמים ודרכי הטיפול בילדים להם: הפרעות התנהגות, קשיים של קשב והיפראקטיביות, בעיות בהתקשרות ואילמות סלקטיבית.

הערכת תוכנית התערבות להורים ממיצב נמוך בקידום יכולות שפתיות ותיאורית מיינד אצל ילדיהם באמצעות קריאת ספרים

יפית לבדב במחקרה זה בוחנת את יעילותה של תוכנית התערבות להורים ממיצב נמוך לקידום תיאורית המיינד ויכולות שפה אצל ילדיהם באמצעות קריאת ספר באופן אינטראקטיבי.מטרת תוכנית ההתערבות היתה העשרת האינטראקציה הורה-ילד בעת קריאת הספר.

מה הסיפור? על התפתחות היכולת הנרטיבית

הספר "מה הסיפור? על התפתחות היכולת הנרטיבית" של ד"ר מיכל סגל, מאפיין צדדים שונים של הכושר הנרטיבי האנושי ומלווה את התפתחותו החל מגיל שלוש לערך. כושר זה ממשיך להתפתח גם שנים רבות לאחר הילדות, וחקירת ההתפתחות הנרטיבית המאוחרת היא לב העניין בספר.

שימור שפת-אם אצל ילדים: עמדות של מחנכות בגיל הרך ושל הורים-עולים מבריה"מ

ד"ר עדה בקר וד"ר אניטה רום במחקרן בדקו את עמדותיהן של גננות בשאלת שימור שפות-האם, ואת הפעילויות הנעשות במסגרות החינוכיות על ידי הגננות לשם שימור שפות אלו. וכן, בחנו את עמדותיהם של הורים מהגרים ביחס לשימור תרבות המוצא ושפת-האם שלהם .

פרספקטיבות פסיכואנליטיות על ילדים בני שנה עד שלוש שנים

ד"ר אלברט ג'. סולניט מדבר על התהליך ההתפתחותי של בני שנה עד שלוש בפרספקקטיבה פסיכואנלטית. הוא מדבר על תהליכים כמו חברות והתפתחות חברתית, יחסי הורה ילד, התפתחות קוגניטיבית , תפקיד ההורה בתהליך וקשיים התפתחותיים המאפיינים את השנה השלישית.