"אתר הגיל הרך" אינו מספק מאמרים, שאלונים או כל חומר אחר מלבד אלה המתפרסמים באתר

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל (חלק א')

מאת: אפרת סטולרסקי (2010).   היענות רגשית ואמפתיה כלפי ילדים בגיל הרך למערכות היחסים המוקדמות של הילד חשיבות רבה, מאחר והן משמשות כמודל ויסות-עצמי (Sroufe et al., 2000), בונות תחושת יעילות-עצמית Bowlby,1973) ) ומשפיעות על רווחה פסיכולוגית ובריאותית Sroufe, 1997) (Campbell, 1997; Hetherington & Clingempeel, 1992;.  תיאורית ההתקשרות מהווה מצע חשוב להבנת מערכות היחסים המתקיימות בין

רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל ( ביבליוגרפיה)

רשימה ביבליוגרפית לעבודת הדוקטורט של אפרת סטולרסקי בנושא רגישות מטפלת ואיכות מעון – גורמי סיכון וגורמים ממתנים במסגרות טיפול לגיל הרך בישראל

אותו מקום , חוויה שונה: התייחסות להבדלים אינדיבידואליים בחקר המסגרות החינוכיות בגיל הרך

דבורה פיליפס, נתן פוקס, ומגן גונאר במחקרם טוענים כי מאפייני הטמפרמנט של הפעוט ותגובתו למצבי לחץ מאפיינים את הדרך בה הוא חווה את המסגרת הטיפולית. גישה זו עשויה להסביר מדוע חלק מהפעוטות השוהים באותה מסגרת נהנים מחוויה מועילה ואחרים לא, כאשר אנו עוסקים בתחום החברתי.

ההשפעה של יחס מספרי מטפלת-ילד על האינטראקציות ביניהם: מעונות יום: מחקר אמפירי

פרופ' אלן שיפר ושות' בוחנים במחקרם את השפעת היחס המספרי בין מטפלת לילד כמשפיע על איכות האינטראקציה. כידוע היחס בין המטפלות למספר הילדים נחשב למרכיב המרכזי בקביעת איכות הטיפול במעון. הממצאים למרות שלא מפתיעים מעוררים מחשבה.